Silicon Power Touch T03 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: فلزی
• روکش استیل ضد لک
• مقاوم در برابر آب ، گرد و غبار
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch T03 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: فلزی
• روکش استیل ضد لک
• مقاوم در برابر آب ، گرد و غبار
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 64GB
• ظرفیت: 64GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 32GB
• ظرفیت: 32GbGB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 835 Flash Memory 4GB
• ظرفیت: 4GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
• طراحی بدون درپوش
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 64GB
• ظرفیت: 64GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 16GB
• ظرفیت: 16GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 8GB
• ظرفیت: 8GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Silicon Power Touch 830 Flash Memory 4GB
• ظرفیت: 4GB
• رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
• جنس بدنه: استیل ضد زنگ
• مقاوم در برابر آب
• مقاوم در برابر ضربه
• مقاوم در برابر شوک و لرزش
• مقاوم در برابر گرد و غبار
• دارای تکنولوژی Chip On Board
موجود نیست
Emtec Kodak USB3.0 OTG K220 32GB
•ظرفیت: 32GB
•سرعت خواندن: حداکثر تا 120MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0 , USB 1.1 , OTG
•طراحی فلزی منحصر به فرد
موجود نیست
Emtec Kodak USB3.0 OTG K220 16GB
•ظرفیت: 16GB
•سرعت خواندن: حداکثر تا 120MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0 , USB 1.1 , OTG
•طراحی فلزی منحصر به فرد
موجود نیست
EMTEC HB103 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
EMTEC Tom HB102 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
EMTEC L100 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•طراحی کارتونی و فانتزی
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
بزودی
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power LuxMini 720 Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•دارای سطح آلومینیومی
•طراحی براق، زیبا و ظریف
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Jewel J10 USB3.0 Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•جنس بدنه: استیل
•سرعت انتقال اطلاعات: با رابط USB 3.0 تا 5Gbps و با رابط USB 2.0 تا 480Mbps
•مقاوم در برابر آب
•مقاوم در برابر ضربه
•مقاوم در برابر شوک و لرزش
•مقاوم در برابر گرد و غبار
موجود نیست
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•جنس بدنه: آلومینیوم
•ضد خش
•ضد اثر انگشت و لک
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
بزودی
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•جنس بدنه: آلومینیوم
•ضد خش
•ضد اثر انگشت و لک
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
موجود نیست
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•جنس بدنه: آلومینیوم
•ضد خش
•ضد اثر انگشت و لک
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
موجود نیست
Silicon Power Ultima II i-Series Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 2.0 , USB 1.1
•جنس بدنه: آلومینیوم
•ضد خش
•ضد اثر انگشت و لک
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
موجود نیست
Silicon Power Blaze B10 USB 3.0 Flash Memory 64GB
•ظرفیت: 64GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•سرعت خواندن اطلاعات: حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه
•سرعت نوشتن اطلاعات: حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
•قابلیت تغییر رنگ خطوط روی بدنه در درجه حرارت بالاتر از 31 درجه سانتی‌گراد
موجود نیست
Silicon Power Blaze B10 USB 3.0 Flash Memory 32GB
•ظرفیت: 32GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•سرعت خواندن اطلاعات: حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه
•سرعت نوشتن اطلاعات: حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
•قابلیت تغییر رنگ خطوط روی بدنه در درجه حرارت بالاتر از 31 درجه سانتی‌گراد
موجود نیست
Silicon Power Blaze B10 USB 3.0 Flash Memory 16GB
•ظرفیت: 16GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•سرعت خواندن اطلاعات: حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه
•سرعت نوشتن اطلاعات: حداکثر 12 مگابایت بر ثانیه
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
•قابلیت تغییر رنگ خطوط روی بدنه در درجه حرارت بالاتر از 31 درجه سانتی‌گراد
موجود نیست
Silicon Power Blaze B10 USB 3.0 Flash Memory 8GB
•ظرفیت: 8GB
•رابط اتصال: USB 3.0 , USB 2.0
•سرعت خواندن اطلاعات: حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه
•سرعت نوشتن اطلاعات: حداکثر 60 مگابایت بر ثانیه
•دارای نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت استفاده
•قابلیت تغییر رنگ خطوط روی بدنه در درجه حرارت بالاتر از 31 درجه سانتی‌گراد
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020