Apacer UHS-I U1 Class 10 microSDXC 64GB With Adapter
•ظرفیت: 64GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•مقاوم در برابر آب, پرتو X, سرما, ضربه, گرما, مغناطیس
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD و 3D
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Apacer UHS-I U1 Class 10 microSDHC 32GB With Adapter
•ظرفیت: 32GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•مقاوم در برابر آب, پرتو X, سرما, ضربه, گرما, مغناطیس
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD و 3D
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U3 Class 10 microSDHC 32GB With Adapter
•ظرفیت: 32GB
•کلاس UHS-I U3 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 95MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 90MB/s
•مقاوم در برابر ضربه
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت 4K
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC 64GB With Adapter
•ظرفیت: 64GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•مقاوم در برابر ضربه
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC 32GB With Adapter
•ظرفیت: 32GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•مقاوم در برابر ضربه
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC 16GB With Adapter
•ظرفیت: 16GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•مقاوم در برابر ضربه
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Emtec Kodak UHS-I U1 Class 10 microSDHC 8GB With Adapter
•ظرفیت: 8GB
•کلاس UHS-I U1 Class 10
•سرعت خواندن: حداکثر تا 85MB/s
•سرعت نوشتن: حداکثر تا 20MB/s
•مقاوم در برابر ضربه
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•پشتیبانی از فرمت Full HD
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Silicon Power Color Elite MicroSD 64GB UHS-I Class 10 With Adapter
•ظرفیت: 64GB
•کلاس UHS-I U1
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 85MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
•مقاوم در برابر آب ، ضربه ، پرتو X
موجود نیست
Silicon Power Color Elite MicroSD 32GB UHS-I Class 10 With Adapter
•ظرفیت: 32GB
•کلاس UHS-I U1
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 85MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
•مقاوم در برابر آب ، ضربه ، پرتو X
موجود نیست
Silicon Power Color Elite MicroSD 16GB UHS-I Class 10 With Adapter
•ظرفیت: 16GB
•کلاس UHS-I U1
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 85MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
•مقاوم در برابر آب ، ضربه ، پرتو X
موجود نیست
Silicon Power Color Elite MicroSD 8GB UHS-I Class 10 With Adapter
•ظرفیت: 8GB
•کلاس UHS-I U1
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 85MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
•مقاوم در برابر آب ، ضربه ، پرتو X
موجود نیست
Toshiba 16GB MicroSD Class 10 UHS-I High Speed Memory Card
•ظرفیت: 16GB
•کلاس 10 UHS-I
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 40MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Toshiba 8GB MicroSD Class 10 UHS-I High Speed Memory Card
•ظرفیت: 8GB
•کلاس 10 UHS-1
•همراه با تبدیل micro SD به SD
•سرعت انتقال:حداکثر تا 30MB/s
•مناسب برای تلفن های هوشمند حرفه ای و دوربین عکاسی
موجود نیست
Philips MicroSDHC Card 16GB Class 10
همراه با اداپتور
موجود نیست
Philips MicroSDHC Card 32GB Class 10
همراه با اداپتور
موجود نیست
Philips MicroSDHC Card 8GB Class 10
همراه با اداپتور
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020