DXRACER GD/1000 Gaming Desk
• زاویه کاربری با شیب 10 درجه جهت استراحت ساعد و مچ
• طراحی مثلثی پایه ها جهت تحمل وزن تا 50 کیلوگرم
• ورودی های بزرگ جهت مدیریت کابلها و تسهیل استفاده آن برای کاربر
• دارای پوشش فیبر کربنی جلوی میز
• ساخته شده از سازه فولادی جهت استحکام هرچه بیشتر
موجود نیست
DXRACER OH/FD01 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش پارچه مقاوم ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس پلاستک تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FL00 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU + وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FL08 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU + وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FD130/PAIN Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم دریک جهت
• روکش چرم PU + وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس پلاستک تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FL57/NW Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU + وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FL116/NA/NEWYORK Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU + وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/FD99 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس پلاستیک تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/RM1 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درسه جهت
• روکش چرم PU+ وینیل طرح کربن ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده به نور LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 185 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
• دارای پنل LED پشت صندلی با قابلیت تعویض رنگ نور
• وزن خالص 29 کیلوگرم
موجود نیست
DXRACER OH/RH110 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درسه جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده به نور LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 115 کیلوگرم و قد زیر 185 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص 26 کیلوگرم
موجود نیست
DXRACER OH/KB28 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درچهار جهت
• روکش وینیل طرح کربن + چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص 32 کیلوگرم
موجود نیست
DXRACER OH/KB06 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درچهار جهت
• روکش وینیل طرح کربن + چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص32 کیلوگرم
موجود نیست
DXRACER OH/CE120/FT Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در سه جهت
• دارای جایگاه استراحت پا
• روکش وینیل طرح چرم ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک عیر قابل تنظیم پشت سر و بالشتک قابل تنظیم پشت کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص 34.5 کیلوگرم
• مناسب ادارات و مدیران
موجود نیست
DXRACER OH/CE120 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درسه جهت
• روکش وینیل طرح چرم ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک عیر قابل تنظیم پشت سر و بالشتک قابل تنظیم پشت کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص 34.5 کیلوگرم
• مناسب ادارات و مدیران
موجود نیست
DXRACER OH/CE121 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درسه جهت
• روکش وینیل طرح چرم ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک عیر قابل تنظیم پشت سر و بالشتک قابل تنظیم پشت کمر
• قطر چرخهای 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
• وزن خالص 34.5 کیلوگرم
• مناسب ادارات و مدیران
موجود نیست
DXRACER OH/DH166 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/DH73 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/DH61 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده مزین شده با LED
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/DE88 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم در یک جهت
• روکش چرم PU ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس پلاستیک تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخهای 2 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 100 کیلوگرم و قد زیر 175 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی معمولی
موجود نیست
DXRACER OH/IS11 Gaming chair
• دسته های قابل تنظیم درسه جهت
• روکش وینیل طرح چرم ضد تعریق و ضد حساسیت
• پایه چرخ از جنس آلومینیوم تقویت شده
• جک تنظیم ارتفاع
• قابلیت تاب خوردن جهت ریلکس کردن
• قابلیت خم شدن پشتی صندلی تا زاویه 135 درجه
• دارای بالشتک های قابل تنظیم پشت سر و کمر
• قطر چرخها 3 اینچ
• مناسب برای وزنهای کمتر از 136 کیلوگرم و قد زیر 190 سانتی متر
• دارای مکانیزم حرکتی چند کاره
موجود نیست
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020